NVIDIA GeForce Win7显卡驱动361.43下载:VR设备福音

2015/12/22 15:53:53    编辑:软媒 - 晨风     字体:【

Win7之家www.win7china.com):NVIDIA GeForce Win7显卡驱动361.43下载:VR设备福音

IT之家讯 NVIDIA发布了最新GeForce显卡驱动361.43 WHQL版,支持Vista/Win7/Win8.1/Win10等系统。本次更新的重点在于完善对VR虚拟现实设备的支持,修复了部分Bug。

发布重点:

• 包含最新GameWorks VR调整

• 修复部分Bug

• 优化虚拟现实游戏体验

游戏技术:

• 新增GameWorks VR 1.1支持,包含VR SLI对于OpenGL应用的支持,以及支持最新的Oculus SDK。

产品支持列表:

• GeForce 900 系列

GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

• GeForce 700 系列

GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705

• GeForce 600 系列

GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605

• GeForce 500 系列

GeForce GTX 590, GeForce GTX 580, GeForce GTX 570, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 560 SE, GeForce GTX 560, GeForce GTX 555, GeForce GTX 550 Ti, GeForce GT 545, GeForce GT 530, GeForce GT 520, GeForce 510

• GeForce 400 系列

GeForce GTX 480, GeForce GTX 470, GeForce GTX 465, GeForce GTX 460 SE v2, GeForce GTX 460 SE, GeForce GTX 460, GeForce GTS 450, GeForce GT 440, GeForce GT 430, GeForce GT 420

驱动官方下载:

Windows10版:32位(253MB)|| 64位(322MB)

Vista/Windows7/Windows 8.1版:32位(253MB)|| 64位(321MB)